Potom zvoľte vhodný certifikát a ABE k vášmu vozidlu.
Výrobca: PLATIN - Dizajn: P 93 6,5 x 15 ABE/Pevnosť
Výrobca vozidla Počet otvorov / Kružnica otvoru: Hĺbka lisovania Otvor náboja Certifikát
CITROEN 4/108 20 65,1
00304469-a
CITROEN 4/108 20 65,1
00304553ECE
CITROEN 4/108 20 65,1
00304469
CITROEN 4/108 20 65.1
000304469
DS 4/108 20 65,1
00304469-a
DS 4/108 20 65,1
00304469
OPEL 4/108 20 65,1
00304469-a
OPEL 4/108 20 65,1
00304469
OPEL 4/108 20 65,1
00304553ECE
PEUGEOT 4/108 20 65,1
00304469-a
PEUGEOT 4/108 20 65,1
00304469
PEUGEOT 4/108 20 65,1
00304553ECE